Reklamasjon

Alle produktene vi fører i vårt sortiment skal være av den gode kvaliteten vi er kjent for, og det etterstreber vi hele tiden! Dersom du allikevel skulle oppleve at det foreligger en mangel ved produktet du har kjøpt hos oss, må du registrere en reklamasjon så snart som mulig.

 

Når kan jeg reklamere?

  • Du kan reklamere dersom du reklamerer innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen for å reklamere vil imidlertid aldri være kortere enn to måneder fra tidspunktet da du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
  • Som standard må reklamasjonen skje senest 2 år etter at du overtok produktet. Dersom produktet er ment å vare venestlig lenger enn 2 år ved vanlig bruk, er fristen for å reklamere 5 år
  • Enkelte av produktene som Møbelringen selger har en produsentgaranti som går utover forbrukerkjøpslovens krav, og har f.eks. 10 års garanti på hele eller deler av produktet. Dersom dette er tilfellet for det aktuelle produktet, vil det komme frem i produktteksten på mobelringen.no.
  • Feilen du reklamerer på må skyldes en produksjonsfeil eller andre iboende feil ved produktet. Skader som følge av manglende vedlikehold, feil monteirng eller uriktig bruk,vil ikke være en  godkjent reklamasjon.

 

Hvordan reklamerer jeg?

For å registrere en reklamasjon, vil vi be deg om å fylle ut vårt reklamasjonsskjema. Fyll ut skjemaet under så detaljert som mulig, så tar vi kontakt med deg så snart vi har fått sett på saken.