Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for Møbelringen AS ("Møbelringen", "vi" eller "oss") med organisasjonsnummer 934 672 194. Vi opptrer som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen så fremt annet ikke er særskilt lag til grunn nedenfor under de de relevante behandlingsaktivitetene.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte med oss på chat eller på personvern@mobelringen.no.

1. INNLEDNING

Møbelringen har utviklet og drifter et riksdekkende kjedekonsept for salg av møbler og tilhørende produkter primært til forbrukermarkedet. Møbelringen-kjeden er representert gjennom en rekke fysiske kjedemedlemsbutikker som er spredt over hele Norge, samt gjennom Møbelringens netthandel. En oversikt over kjedens fysiske butikker kan du finne her ("Møbelringen-butikk").

Møbleringen vil i noen tilfeller være behandlingsansvarlig sammen med den enkelte Møbelringen-butikk, samt med vårt datterselskap som drifter Møbelringens netthandel. Dersom et slikt felles behandlingsansvar er aktuelt, vil dette være uttrykkelig angitt under de enkelte behandlingsaktivitetene som inntatt i punkt 3 nedenfor. Vi understreker at du som kunde alltid kan forholde deg til oss for å håndheve dine rettigheter som angitt i punkt 5 nedenfor. Denne ansvarsfordelingen er inntatt i våre interne avtaler om det felles behandlingsansvaret.

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen vil vi derfor forklare hvorfor vi innhenter informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

2. HVEM VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM

Inneværende personvernerklæring retter seg mot behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Privatkunder
 • Kundeklubbmedlemmer
 • Privatbrukere på sosiale medier, herunder blant annet Instagram

3. FORMÅL, TYPER PERSONOPPLYSNINGER OG RETTSLIG GRUNNLAG

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

3.1 Behandling av personopplysninger i forbindelse med etablering av kundeforhold og gjennomføring av kjøp i fysisk butikk og via click & collect

I forbindelse med kjøp av produkter hos den enkelte Møbelringen-butikk, vil Møbelringen og den enkelte Møbelringen-butikk være avhengig av å behandle personopplysninger om deg som kunde. I denne sammenheng vil vi kunne samle inn og lagre følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse og eventuell avvikende leveringsadresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalingsopplysninger

Denne typen behandling av personopplysninger gjøres fordi det er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Det samme vil gjelder dersom du benytter deg av Møbelringens click & collect-løsning. Denne løsningen lar deg reservere produkter gjennom våre nettsider www.mobelringen.no direkte i den enkelte Møbelringen-butikk. Ditt kjøp vil deretter gjennomføres som normalt i den Møbelringen-butikk hvor du har reservert ditt produkt.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter i fysisk butikk og ved click & collect vil være den relevante Møbelringen-butikk og Møbelringen i fellesskap.

3.2 Behandling av personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter via Møbelringens netthandel på www.mobelringen.no

I forbindelse med kjøp av produkter gjennom Møbelringens netthandel på www.mobelringen.no, vil Møbelringen være avhengig av å behandle personopplysninger om deg som kunde. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bostedsadresse og eventuell avvikende leveringsadresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalingsopplysninger
 • IP-adresse

Denne typen behandling av personopplysninger gjøres fordi det er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde, jf. GDPR art. 6 bokstav b).

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter via Møbelringens netthandel på www.mobelringen.no, er Møbelringen og Møbelringens datterselskap Møbelringen Digital AS (som driftsansvarlig av netthandelen) i fellesskap.

3.3 Behandling av personopplysninger i forbindelse med etablering og administrering av kundeklubb

I forbindelse med etablering av kundeforhold i den enkelte Møbelringen-butikken eller via Møbelringens netthandel på www.mobelringen.no, vil du også få muligheten til å bli medlem av Møbelringens kundeklubb. Dette er et fordels- og lojalitetsprogram hvor du som kundeklubbmedlem vil motta en jevn strøm av eksklusive medlemstilbud, rabatter på møbler og interiørprodukter, mulighet til å delta i konkurranse, samt motta våre nyhetsbrev med nyttige tips og inspirasjon som en møbel- og interiørentusiast vil ha glede av.

Dersom du ønsker å registrere deg i kundeklubben vår, må du oppgi visse personopplysninger som gjør det mulig for oss å opprette og administrere en medlemsbruker. Personopplysningene om deg lagres hos oss, slik at vi enkelt kan finne frem i våre systemer når du kontakter oss senere, f.eks. i forbindelse med en henvendelse til vårt kundesenter. Disse opplysningene er de samme som er listet opp under punkt 3.2. Opplysningene behandler vi for å oppfylle medlemsavtalen med deg og skjer i samsvar med GDPR art. 6 bokstav b). Møbelringens medlemsvilkår for kundeklubben finner du her.

Møbelringens kundeklubb er grunnleggende etablert som et tilbud for deg som kunde til å ta del i vår utveksling av inspirasjon, tips og produktutvikling tilpasset deg. Som del av vårt kundeklubbmedlemskap leverer vi derfor til alle våre medlemmer anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter du har kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg. For å sikre at disse markedsføringstiltakene og annen kommunikasjon med deg er relevant, kan det opprettes en markedsføringsprofil basert på dine personopplysninger. Slik utveksling av tilpasset produktinformasjon og inspirasjon er vårt hovedformål med å tilby deg et medlemskap i vår kundeklubb. For at vi skal kunne sende deg tilpasset kommunikasjon og markedsføring er vi avhengig av å motta ditt samtykke til slik behandling av personopplysninger i samsvar med GDPR art. 6 bokstav a) og markedsføringsloven § 15. Vi vil derfor dessverre ikke ha mulighet til å tilby vår kundeklubb til deg som kunde dersom du ikke som et minimum samtykker til å motta slik kommunikasjon per e-post. Du vil selvsagt alltid ha muligheten til å kjøpe alle våre produkter i butikk eller på nett til markedspris uten å være kundeklubbmedlem. Du velger selv om du ønsker å utvide dine kommunikasjonskanaler til å i tillegg omfatte SMS og digitale annonser og plattformer. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til de ulike kommunikasjonskanalene på din side. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke til kommunikasjon per e-post vil du samtidig bli meldt ut av kundeklubben i sin helhet da vi ikke lenger kan tilby deg våre grunnleggende kundeklubbfordeler.

3.4 Inspirasjon fra sosiale medier

Vi elsker at våre kunder deler inspirerende bilder av våre produkter. I visse tilfeller vil vi derfor innhente inspirasjon fra våre kunder på sosiale medier, herunder eksempelvis Instagram, og publisere bilder på våre nettsider og i andre digitale kanaler. Vi vil alltid be om ditt samtykke før vi publiserer slike bilder på våre nettsider. Nærmere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i denne sammenheng finner du her.

3.5 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettsiden www.mobelringen.no bruker informasjonskapsler for å føre brukerrelatert statistikk. Denne informasjonen brukes av Møbelringen til å kontinuerlig forbedre nettsidens brukervennlighet for å kunne tilby deg en optimal brukeropplevelse. Du kan lese mer om Møbelringens bruk av cookies her.

3.6 Behandling av personopplysninger i forbindelse med øvrig drift og administrasjon

Møbelringen vil behandle dine personopplysninger som ledd i administrasjon av ditt kundeforhold, for å kunne yte kundeservice via chat, e-post eller telefon, og i forbindelse med interne forretningsprosesser (for eksempel bekreftelse av identitet og forebyggelse av misbruk, bedrageri og svindel). For disse formålene vil vi blant annet kunne behandle opplysninger om navn, kontaktopplysninger, adresse, kredittkort- og betalingsopplysninger. Dette innebærer også at Møbelringen vil kunne kommunisere med deg via SMS og e-post for å gi deg informasjon som er relevant for ditt kundeforhold, herunder blant annet informasjon om forsinkelser, ubetalte fakturaer eller annen informasjon som er relevant for deg som kunde. Denne behandlingen av personopplysninger skjer for å kunne oppfylle en avtale med deg og for å oppfylle en legitim interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og f).

3.7 For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger slik at informasjonen ikke kan knyttes tilbake til deg. Vårt behandlingsgrunnlag for denne typen behandling i den grad dette skulle innebære identifiserbare personopplysninger er at Møbelringens legitime interesse i å utarbeide slik statistikk og kartlegge markedstrender jf. GDPR art. 6(1) f).

3.8 Videoovervåkning

Enkelte Møbelringen-butikker har installert videokameraer i butikkene for å holde løpende overvåkning av lokalene. Formålet med behandlingen er å forebygge kriminalitet og ivareta sikkerheten til kunder og ansatte. Kameraovervåkning gjøres for å oppfylle en legitim interesse, og er derfor hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Det er den enkelte Møbelringen-butikk som er behandlingsansvarlig for denne behandlingen av personopplysninger.

4 MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Leverandører

Møbelringen vil i noen tilfeller kunne utleverer dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for administrasjonen av vår drift og for å kunne utøve vår virksomhet.

Møbelringen kan blant annet utlevere dine personopplysninger til leverandører av IT-tjenester og leverandører av Møbelringens produkter. Disse aktørene behandler personopplysninger som databehandler, og deres behandling er underlagt en databehandleravtale. Leverandørene er pålagt å handle etter dokumentert instruks fra Møbelringen, og kan ikke bruke dine personopplysninger til egne formål.

4.2 Offentlige myndigheter

Dersom dette er fastsatt med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse, kan Møbelringen overføre personopplysninger til offentlige myndigheter.

4.3 Deling innad i Møbelringen-kjeden

Det vil deles personopplysninger mellom Møbelringen og de enkelte Møbelringen-butikkene i forbindelse med administrasjon av ditt kundeforhold i Møbelringen-kjeden. Dette vil for eksempel være aktuelt i forbindelse med administrasjon av returer, reklamasjoner og angrerett for produkter som er kjøpt på nett. Videre vil det være aktuelt for administrering av ditt medlemskap i kundeklubben og administrering av kundeforholdet slik som nærmere beskrevet under punkt 3.

Dette gjøres for å gi deg en god kundeopplevelse og sikre riktig oppfølging av din kjøpsavtale og din kundeklubbavtale. Slike behandlinger er underlagt en avtale inngått mellom Møbelringen, Møbelringens datterselskap Møbelringen Digital AS og hver enkelt Møbelringen-butikk vedrørende behandling av personopplysninger i Møbelringekjeden, som sikrer at behandlingen av personopplysningene er i henhold til personvernlovgivningen og at personopplysningene kun benyttes til lovlige formål.

5 OVERFØRING AV DINE OPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EU/EØS

Møbelringen overfører som hovedregel ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EU/EØS.
Dersom Møbelringen i enkelte tilfeller vil overfører personopplysninger til databehandlere som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi i slike tilfeller sørge for at overføringer skjer i overensstemmelse med personvernlovgivningen, herunder at dataoverføringen er underlagt de påkrevde sikkerhetsgarantiene i henhold til GDPR (eksempelvis ved bruk av EU-kommisjonens standardkontrakter eller ved overføring til selskaper etablert i land omfattet av EU-kommisjonens adekvansbeslutninger).

6 TIDSROM FOR OPPBEVARING AV DINE OPPLYSINGER

Møbelringen vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg vil vi ha en plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av regnskapslovgivningen. Visse opplysninger skal dessuten oppbevares i overensstemmelse med de gjeldende regler for oppbevaring av bokføringsmateriale og for å imøtekomme formuerettslige krav. Hvis opplysningene ikke deretter skal bevares etter annen lovgivning, skal de slettes.

7 DINE RETTIGHETER

Møbelringen har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine opplysninger og sikre dine rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har i henhold til GDPR. Rettighetene er relevante overfor det selskapet som er behandlingsansvarlig for dine opplysninger.

 • Du har rett til å anmode Møbelringen om å få innsikt i dine personopplysninger samt verifisere, slette eller begrense bruken av opplysningene. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger. Hvis en slik innsigelse er berettiget, må opplysningene ikke lenger behandles til de konkrete formål.
 • Under særlige omstendigheter har du videre rett til dataportabilitet. Det betyr at du kan anmode om å få de opplysninger du selv har gitt til Møbelringen utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også anmode om å få opplysningene oversendt til en tredjepart.
 • Behandler Møbelringen dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på ditt samtykke før du har tilbakekalt det.

Hvis du vil klage over behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å rette henvendelse til Møbelringen. Kontaktopplysninger finner du helt innledningsvis i denne personvernerklæringen. Hvis det konkrete forhold du klager over ikke blir løst av Møbelringen, og du ønsker å gå videre med saken, kan du klage til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
www.datatilsynet.no

8 ENDRINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.