Norskprodusert er velprodusert:

Møbler med samvittighet

Møbelbransjen har dype røtter og lange tradisjoner, som i noen tilfeller har vist seg vanskelige å rokke ved. Men gamle hunder er ikke bare i stand til å lære nye triks – de evner også å lede en hel bransje inn i framtiden. Møbelringen og Norskprodusert satser tungt på bærekraft slik at du kan kjøpe møbler med god samvittighet.

Dype røtter og en evne til å tenke nytt

Norskprodusert er en gruppe møbelprodusenter som ikke bare har lagt listen for norske møbler og norsk design- og håndverkpraksis i århundrer. De viser også at de er i stand til å snu seg raskt og legge om denne praksisen når omstendighetene krever det.

Når de fire produsentene Wonderland, Kleppe, Brunstad og Stordal nå har samlet seg under paraplyen Norskprodusert hos Møbelringen, er det et samarbeid som gjør det lettere for miljøbevisste nordmenn å kjøpe møbler med et lavt klimaavtrykk.

– Norskprodusert er møbler skapt for norske forhold. Tidløse kvalitetsmøbler som er skapt for å tåle både svingninger i trender og tidens tann. Noen av dem har allerede tålt 90 runder rundt solen, og vil tåle 90 til. I et bærekraftperspektiv er noe av det viktigste vi gjør når vi handler møbler, eller hva som helst annet for den saks skyld, å velge produkter som har lang levetid. Få andre lager like slitesterke møbler som Norskprodusert, sier Lars Erik Ullsgård i Møbelringen.

Få andre lager like slitesterke møbler som Norskprodusert, sier Lars Erik Ullsgård i Møbelringen.Få andre lager like slitesterke møbler som Norskprodusert, sier Lars Erik Ullsgård i Møbelringen.
Få andre lager like slitesterke møbler som Norskprodusert, sier Lars Erik Ullsgård i Møbelringen.

Bærekraft høyt på dagsordenen hos Møbelringen

Ullsgård er innkjøps- og sortimentssjef i Møbelringen, og er svært opptatt av at de som kjede skal ta ansvar i klimakampen. Selv har han begynt å utdanne seg innenfor bærekraftig utvikling.

– Jeg mener at noe av det viktigste vi i møbelbransjen kan gjøre på dette stadiet er å skaffe oss innsikt. I Møbelringen jobber vi hardt for å få oversikt over hvordan vi påvirker og hva vi kan gjøre noe med, sier han.

Møbelringen er også godt i gang med å sette inn konkrete tiltak der de allerede vet at de kan gjøre en forskjell:

– Ut fra innsikten gjør vi gradvis punktforbedringer over hele fjøla. Vi er veldig opptatt av hva møblene lages av og hvordan de fraktes – derfor er det viktig for oss å jobbe tett med norske produsenter. Vi ser også på andre typer forretningsmodeller enn vi tradisjonelt har jobbet med, som utleie, gjenbruk og resirkulering – i det hele tatt å få mer sirkulærøkonomi inn i virksomheten vår, fortsetter Ullsgård.

Norskprodusert – et naturlig valg for Møbelringen

Møbelringen har et klart mål om å samarbeide med produsenter som holder utslippene sine nede, for å gjøre det totale klimaavtrykket sitt så lite som mulig. Et samarbeid med møbelbedriftene i Norskprodusert var derfor et naturlig valg.

Wonderland, Brunstad, Stordal og Kleppe er gamle, tradisjonsrike bedrifter med et sterkt nærvær i lokalsamfunnene de opererer i. De er hjørnesteinsbedrifter som har en nærhet til naturen, markedet og menneskene som skal bruke møblene deres, noe som er utrolig viktig om man skal drive bærekraftig produksjon, forklarer Lars Erik Ullsgård i Møbelringen, og utdyper:

– All den tid vi vet at varetransport står for 7 % av de globale Co2-utslippene, er det å korte ned veien fra produsent til forbruker noe av det viktigste vi som bransje kan gjøre, i tillegg til å lage møbler som varer lenge, sier han.

Verdens mest avanserte sengefabrikk

Wonderland er en av de norske møbelprodusentene som er helt i toppsjiktet når det gjelder bærekraft. De velger å satse på produksjonen sin her i Norge ved å investere i moderne teknologi og smarte metoder i produksjonen, fordi de mener det gir varige fortrinn, og som et ledd i å skape trygge arbeidsplasser gjennom å lage de beste produktene. Og akkurat det har ført til at verdens mest avanserte sengefabrikk nå ligger på Åndalsnes.

Wonderland er en av de norske møbelprodusentene som er helt i toppsjiktet når det gjelder bærekraft.Wonderland er en av de norske møbelprodusentene som er helt i toppsjiktet når det gjelder bærekraft.
Wonderland er en av de norske møbelprodusentene som er helt i toppsjiktet når det gjelder bærekraft.

– Ved å holde så mye som mulig av verdikjeden i Norge kan vi selv kontrollere hele produksjonsprosessen – fra innhenting av fornybar, lokal vannkraft til trygg avfallshåndtering på miljøstasjonen på Åndalsnes – en av våre nærmeste naboer. Slik minimerer vi transportutslipp, og sørger for at hvert ledd i verdikjeden fungerer så klimavennlig som mulig. Akkurat det er svært viktig for oss, sier Lars Stenerud, administrerende direktør i Wonderland, og tilføyer:

– Jeg vil kunne fortelle barnebarna at vi prøvde, og gjorde vårt beste.

Lars Stenerud, administrerende direktør i Wonderland.Lars Stenerud, administrerende direktør i Wonderland.
Lars Stenerud, administrerende direktør i Wonderland.

Det synes også på merittlisten til Wonderland at de tar ansvaret sitt på alvor. De er en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, stadig flere av produktene deres er miljømerket med Svanemerket, og de samarbeider i skrivende stund med SINTEF, NTNU og Møbelringen om et prosjekt der de skal halvere klimaavtrykket fra sengene sine.

– Hvordan vi skal lage senger som er bra både for deg og for miljøet har vært sentrale spørsmål helt siden Wonderland begynte å produsere senger i 1969. Vi utfordrer også stadig våre underleverandører til å finne materialer som har lenger levetid, og som er bra for miljøet og de som skal sove i sengene våre. Vi er vårt ansvar bevisst, og stiller derfor krav til at materialene i sengene våre skal være miljøsertifiserte, sier Stenerud.

Wonderland velger å satse på produksjonen sin her i Norge ved å investere i moderne teknologi.Wonderland velger å satse på produksjonen sin her i Norge ved å investere i moderne teknologi.
Wonderland velger å satse på produksjonen sin her i Norge ved å investere i moderne teknologi.

Kortreiste møbler med lange tradisjoner og lang levetid

De forskjellige produsentene i Norskprodusert er enige om mye – også når det gjelder hva som er viktigst for å holde utslippene fra norsk møbelbransje nede. Kortreiste møbler med lang levetid, nærhet til lokalsamfunn og samarbeidspartnere, og kontroll over verdikjeden er fokusområder som går igjen hos alle fire. I Stordal, for eksempel, kan de skilte med møbler som varer i generasjoner.

– Vi har over flere generasjoner vært opptatt av å ta samfunnsansvar – både på lokalt og nasjonalt nivå. Det viktigste for oss er å lage møbler som varer lenge. Vi har mange eksempler på folk som kommer for å trekke om møbler fra oss etter 30 år, og på 50 år gamle møbler som fortsatt er i bruk, sier Ole Håvard Stavseng, daglig leder i Stordal.

Han understreker også viktigheten av å produsere kvalitet og selge lokalt, velge seg tillitsverdige lokale samarbeidspartnere og å holde kontrollen over egen verdikjede.

– Vi jobber for det meste med lokale samarbeidspartnere i vår næringsklynge på Sunnmøre, som er seriøse leverandører som vi har samarbeidet med i mange år, og som vi vet er opptatt av å minimere sine utslipp i verdikjeden. Vi stiller også svært høye krav til levetiden til produktene våre. Det er viktig å bruke komponenter av høy kvalitet som kan byttes ut eller gjenbrukes i nye produkter, forklarer han.

Norskproduserts fem bud

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål har Norskprodusert lansert fem bud de fire møbelprodusentene helhjertet stiller seg bak:

  1. Vi skal lage kortreiste møbler som bygger på lange håndverkstradisjoner
  2. Vi skal utvikle det aller beste innen norsk møbeldesign, og lage tidløse møbler med lang holdbarhet.
  3. Vi skal bidra til utviklingen av norske arbeidsplasser der kunnskap, samhold og arbeidsglede er viktige verdier. Slik tar vi også vare på lokalsamfunnene vi er en del av.
  4. Vi skal inspireres av naturen rundt oss, og bruke råvarer og ressurser på en bærekraftig måte.
  5. Vi har utviklet norske håndverkstradisjoner i til sammen 314 år. Det skal vi gjøre i minst 314 år til.