Medlemsvilkår for Møbelringen Kundeklubb


1. Generelt

Møbelringen kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Møbelringen AS (heretter kalt "Møbelringen"), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 16 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Møbelringen kundeklubb eies og drives av Møbelringen. Medlemmer av Møbelringen kundeklubb mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Møbelringen kundeklubb samtykker du til å motta e-post og SMS fra Møbelringen, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde deg av dialog, eller endre hvordan Møbelringen behandler dine persondata. Hvordan du melder deg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder deg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av Møbelringen kundeklubb (se for øvrig punkt 3).


2. Personvern

Ved å melde seg inn i Møbelringen kundeklubb samtykker du til at Møbelringen registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine aktiviteter og øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Møbelringen kundeklubb. Møbelringen er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere tilpasset kommunikasjon med medlemmer. Kjøpshistorikk og klikk på Møbelringen sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring på e-post, SMS eller gjennom digitale kanaler. Dine opplysninger brukes også til å forstå markedstrender og kundene til Møbelringen gjennom statistikk og analyse. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Møbelringen har, eller dersom du ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktige, kan du enkelt gjøre dette ved å kontakte Møbelringen. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart utover de leverandører Møbelringen bruker for å levere tjenester. Din data brukes også til å forbedre tjenestene Møbelringen leverer, så langt det lar seg gjøre anonymiseres dine opplysninger som brukes til statistikk og analyse. Detaljer rundt personvern kan leses i personverneklæringen.


3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 7. august 2020 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Møbelringen kundeklubb. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og all informasjon slettes eller anonymiseres, med unntak av data vi er pålagt å beholde av annen lovgivning. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Møbelringen. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på mobelringen.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Møbelringen. Møbelringen forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Møbelringen kundeklubb. Dersom Møbelringen kundeklubb-programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Møbelringen kundeklubb-programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Møbelringen kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

 


4. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Møbelringen å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.


5. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.