Kjøpsbetingelser for netthandel

Bestemmelsene og vilkårene nedenfor er våre standardbetingelser for salg av varer over internett, og utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Standardbetingelsene gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt med den enkelte kjøper eller fremkommer av ordrebekreftelse utstedt i forbindelse med kjøpet. I slike tilfeller gjelder standardbetingelsene fullt ut på de øvrige punkter der ikke annet er avtalt.

Salgsbetingelsene er utformet i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning, og oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene forbrukeren har etter disse lovene.

Definisjoner

(a) Selger

Møbelringen Digital AS (org. nr. 929 919 610), Kjellstad Næringspark, Sankt Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda. Heretter benevnt som "Selger" eller "vi".

(b) Kunde

Den enkelte kjøper av varer slik denne er angitt i ordrebekreftelse, heretter benevnt som "Kunden" eller "du".

(c) Vare

Med Vare menes i det følgende de varer som er omfattet av den enkelte avtale om kjøp inngått med Selger, slik det er angitt i ordrebekreftelsen.

(d) Forbruker

Med Forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom ikke annet er angitt i den enkelte bestemmelse omfattes forbrukere av begrepet "Kunde" i disse standardbetingelsene.

1. Handle i nettbutikk

Kjøpsprosessen i Selgers nettbutikk vil i hovedtrekk bli gjennomført på følgende måte:


(a) Velg ønsket produkt og legg det i handlekurven.
(b) Velg ønsket leverings- og betalingsmetode.
(c) Kontroller bestillingen.
(d) Bekreft din bestilling og aksept av salgsvilkårene.
(e) Motta ordrebekreftelse.

2. Ordrebekreftelse

Når Selger har mottatt bestillingen din vil vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og kontroller at alle opplysninger er korrekte.

Eventuelle avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er å anse som et nytt tilbud fra Selger, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, og du ikke ønsker å akseptere vårt nye tilbud som fremkommer av ordrebekreftelsen må du ta kontakt med Selger snarest mulig.

3. Klikk og Hent

Dersom du benytter deg av Klikk og Hent-ordningen i nettbutikken, gjør vi deg oppmerksom på at det er den enkelte kjedebutikk som står opplyst på ordrebekreftelsen din som er kontraktspart i dette kjøpet. Dette innebærer at all betaling, reklamasjoner og andre henvendelser skal rettes direkte mot kjedebutikken. Du vil heller ikke ha noen angrerett på kjøpet, se punkt 9 i denne avtalen.

4. Priser og leveringskostnader

Prisene som er oppgitt på mobelringen.no, inkluderer merverdiavgift (mva.), men ikke leveringsgebyr.

Leveringsgebyret varierer basert på den aktuelle varens størrelse og vekt. Opplysning om den totale kostanden ved det konkrete kjøp, inklusive alle avgifter og leveringskostand vil bli gitt i bestillingsløsningen før endelig bekreftelse på kjøp foretas.

Priser i butikk, nettbutikk og kataloger/salgsmateriell kan variere.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder Selger seg retten til å kansellere bestillingen.

Når du bestiller på nett, forhåndsbetales 100% av kjøpesummen. Dersom du avbestiller en vare som produseres etter dine spesifikasjoner, og det er gått mer enn 4 virkedager etter bestillingen ble mottatt, vil vi trekke et avbestillingsgebyr på 25 % av kjøpesummen. Dette gjelder for eksempel ved kjøp av sofa som har valg for tekstil, mål, ben og lignende. Avbestillingsgebyret dekker produksjonskostnader og øvrige kostnader som har påløpt som følge av din avbestilling.

Selger har også inngått et samarbeid med Klarna Bank AB der det tilbys alternative betalingsmetoder, for eksempel 14 dagers faktura. Dersom du velger slik faktura vil denne sendes pr. e-post fra Klarna samtidig som vi sender ut varen til deg. Selv om du benytter deg av denne betalingsløsningen er det Selger som er den juridiske part i kjøpsavtalen med deg. De samme forutsetninger for avbestillingsgebyr gjelder også ved kjøp via denne løsningen.

Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det bli gjort en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk blir foretatt vil du i etterkant motta et gjenpartsbrev via email eller post. Du kan finne mer informasjon om Klarnas betalingsløsning her. Klarnas personvernerklæring følger her.

6. Levering

Du velger selv om du vil få varene tilsendt hjem til deg/nærmeste postkontor/utleveringssted, eller hente varen selv i butikk.

Selger har som mål å sende ut varene så raskt som mulig etter at bestillingen er mottatt. Dersom varen skal tilvirkes på bestilling, må det imidlertid påregnes en viss leveringstid. Vi vil derfor opplyse om forventet leveringstid i bestillingsløsningen og i ordrebekreftelsen.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser vil vi kontakte deg, og opplyse om det.

Hvis varen skal leveres hjem til din adresse og du ikke er hjemme ved avtalt leveringstidspunkt, vil varen bli returnert til oss. Fraktprisen vil ikke bli refundert, og ved bestilling av ny levering vil det tilkomme ny fraktpris.

Dersom du har bestilt henting i butikk og varen ikke hentes innen fastsatt tid, kan du bli belastet med frakt for tur/retur samt et gebyr. Dette gebyret skal dekke Selgers faktiske utlegg for håndtering av bestillingen din.

7. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Dersom du oppdager en feil eller mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen gi Selger melding om dette. Meldingen kan overbringes ved å benytte kontaktskjemaet her.

Dersom varene er kjøpt via Klikk og Hent-ordningen i nettbutikken, skal melding om reklamasjon overbringes til den butikken du bestilte varene fra og som fremgår av ordrebekreftelsen din. Som nevnt under punkt 3 er det butikken som bærer reklamasjonsansvaret i disse tilfellene. Kontaktinformasjon til den enkelte butikk finner du her.

Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg dette kravet dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

8. Angrerett

Du har som hovedregel angrerett på varer bestilt over internett (se punkt 9 under om unntak fra dette). Det betyr at du kan angre kjøpet og få pengene tilbake. For å benytte deg av angreretten må du fylle ut angrerettskjemaet du mottok på mail og gi Selger melding om at du vil returnere varen senest 14 dager etter at du har mottatt varen. Det er din nærmeste Møbelringen-butikk som er ansvarlig for å håndtere slike returer. Vi ber derfor om at du kontakter vårt kundeservice for å bli henvist til riktig Møbelringen-butikk.

Når du har gitt oss melding om at du vil returnere en vare må du senest innen 14 dager sørge for at varen sendes eller leveres til oss.

Du må selv dekke kostnadene ved returforsendelsen, og sørge for at varen sendes tilbake i originalemballasjen eller annen tilsvarende emballasje.

Varer som returneres må være uskadet, ubrukt og i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Dersom din håndtering av varen har gått lenger enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, kan Selger kreve at Kunden erstatter den eventuelle verdireduksjonen som har oppstått. Vi benytter tabellen inntatt nedenfor for å utmåle verdireduksjon:

 

Produktet er OK

Produktemballasjen er OK

100% refusjon

Ja

Ja

75 % refusjon som følge av redusert salgsverdi

Ja

Nei

50 % refusjon eller mindre som følge av at varen må selges som utstillingsmodell eller lignende

Nei

Nei

Ja

Nei

9. Unntak fra angreretten

Varer kjøpt via Selgers Klikk og Hent-ordning omfattes ikke av angreretten. Dette fordi kjøpsavtalen i slike tilfeller ikke inngås via fjernsalg og dermed ikke er underlagt angrerettloven.

Det samme gjelder for varer som produseres til den enkelte kunde basert på valg kunden har gjort. Det vil si at du ikke kan angre kjøpet dersom bestillingen din gjelder spesialtilpassede varer. Ved slike varer kan du imidlertid endre bestillingen din eller avbestille varen inne fire virkedager.

10. Salgspant

Selger har salgspant i solgte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

11. Personvern

For å kunne oppfylle kjøpsavtalen vil det innhentes og behandles visse personopplysninger om deg. Disse personopplysningene blir behandlet i henhold til Møbelringens Personvernerklæring.

12. Tvister

Dette kjøpet reguleres i sin helhet av norsk rett. Oppstår det uenighet mellom partene i forbindelse med dette avtaleforholdet skal uenigheten forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

13. Tolkningsregler

Dersom et avtalevilkår i denne avtalen blir ansett som ugyldig, skal vilkåret erstattes med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. En slik tilsidesettelse av et vilkår har ingen betydning for de øvrige bestemmelser i denne avtalen.

Dersom et avtalevilkår i denne avtalen blir ansett som ugyldig og Kunden er en Forbruker skal vilkåret erstattes med relevant bestemmelse fra lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002. En slik tilsidesettelse av et vilkår påvirker ikke de øvrige bestemmelsen i denne avtalen.

14. Forholdet til lovgiving

Disse standardbetingelsene er utformet i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning, og oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Relevant forbrukerlovgivning vil i dette tilfellet være avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Vilkårene i disse standardbetingelse skal på ingen måte forstås som noen begrensning i Kundens lovbestemte rettigheter.