Avtalevilkår #YESMOBELRINGEN

Vi elsker at dere deler inspirerende bilder av våre produkter. Det kan hende vi vil be om tillatelse til å dele dine bilder i våre egne kanaler.

Våre kanaler vil være vår nettside mobelringen.no, sosiale medier, butikker og nyhetsbrev.

Ved å benytte #yesmobelringen i kommentarfeltet i dine bilder som vi spør å få dele, aksepterer du vilkårene i denne avtalen mellom deg og Møbelringen AS (org.no. 934672194) og lokale Møbelringen-butikker (heretter "Møbelringen") og gir samtykke til at vi kan dele valgte bilde.

Ved å benytte last opp muligheten på vår samleside gjelder de samme betingelsene som ved #yesmobelringen.

Vilkår og betingelser

Du eier rettighetene til bildene dine og vi inngår en avtale med deg om rett til å bruke disse.


Du gir Møbelringen en ikke-eksklusiv, videre-lisensierbar (innenfor Møbelringen), gratis verdensomspennende rett til å bruke bilder du har merket med #yesmobelringen (heretter kalt «Bilde(r)»), til markedsføringsformål, herunder blant annet markedsføring, reklame, nettside, nyhetsbrev, kataloger, e-post og annen kundekommunikasjon og butikkmateriell.


Ved avgivelse av en skriftlig bekreftelse etter kontakt fra oss kan du også gi et overordnet samtykke til at Møbelringen fritt kan bruke alle dine bilder merket med #yesmobelringen.


Bilde(r) vil kun bli brukt i kanaler og medier hvor Møbelringen er hovedavsender. Møbelringen skal ikke selge, lease, overføre, overdra eller på annen måte gjøre Bilde(r) tilgjengelig for noen tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren av Bilde(r), utover det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen.

Erklæringer og garantier

Partene innestår for at de har (og vil fortsette å ha så lenge avtalen er i kraft) den juridiske myndigheten og de nødvendige tillatelsene som kreves for å innfri sine forpliktelser i henhold til avtalen, herunder at de er over 18 år.


Eieren av Bilde(r) erklærer og garanterer at han eller hun er innehaver av Bilde(r), og at han eller hun har fått tillatelse fra alle som er avbildet i Bilde(r) til å gi Møbelringen retten til å bruke Bilde(r) i samsvar med avtalen.


Eieren av Bilde(r) fritar herved Møbelringen for alle krav og forpliktelser av noe slag i forbindelse med Møbelringens bruk av Bilde(r).

Personopplysninger

Bilder som inneholder enkeltpersoner, anses som personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder personvernforordningen. Møbelringen er behandlingsansvarlig og vil behandle personopplysninger når du tilgjengeliggjør bilder for oss, i samsvar med denne avtalen. Vi tar personvernet ditt på alvor, og ønsker å sørge for at du føler deg trygg og informert når du bruker tjenestene våre. Derfor håndterer Møbelringen personopplysninger med største forsiktighet og i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Les mer om dine rettigheter og hvordan vi håndterer personopplysningene dine, i personvernerklæringen vår.

Du kan alltid kontakte oss på kundeservice@mobelringen.no hvis du har spørsmål om tjenestene våre eller personvern.

Oppsigelse

Denne avtalen trer i kraft på den datoen eieren av Bilde(r) svarer #yesmøbelringen i sitt kommentarfelt på Møbelringens forespørsel, og vil fortsette å være i kraft frem til en av partene sier opp avtalen. Eieren av Bilde(r) kan når som helst si opp avtalen ved å kontakte Møbelringen eller sende en e-post til kundeservice@mobelringen.no.

Ved avtalens oppsigelse eller opphør skal rettighetene gitt til Møbelringen herunder automatisk opphøre, og Møbelringen skal stanse all fremtidig bruk av Bilde(r). Eieren av Bilde(r) forstår og aksepterer at Møbelringen ikke kan slette kopier av Bilde(r) som allerede har blitt publisert og lastet ned av andre, eller destruere eller fjerne eksisterende materiell som kataloger eller butikkmateriell, men Møbelringen skal opphøre med videre bruk av Bilde(r).