mobelfakta.no

Mobelfakta.no er merkenavnet/logoen/møbelmerket som forteller at produsenten som benytter det er miljøsertifisert og møblene som bærer det er miljødeklarerte/-dokumenterte og kvalitetssertifiserte.

Om mobelfakta.no

  • mobelfakta.no er en medlemsforening under Norsk Industri, møbel+interiør, for møbelprodusenter som gjennom medlemskapet forplikter seg til å gjennomføre miljø- og kvalitetstiltak som er gjeldende i mobelfakta.no.
  • Som medlem forutsettes det at produsenten sertifiserer bedriften etter ISO 14001 - internasjonal standard, eller Miljøfyrtårn - norsk standard. I tillegg må produsenten kvalitetssertifisere møblene etter europeisk og norsk standard, og miljødeklarere møblene i form av EPD - internasjonal standard, eller miljødokumentere møblene i form av Svanemerke - nordisk standard.
  • mobelfakta.no jobber også i samarbeid med Norsk Industri, møbel+interiør, for å fremme produsentenes konkurransekraft i anbudskonkurranser gjennom forsøk på innføring av miljø og kvalitet som offentlige innkjøpskrav i tillegg til pris.
  • Merkenavnet/logoen/møbelmerke: "mobelfakta.no", kan kun benyttes av medlemsprodusenter i mobelfakta.no.
  • Møbler som er merket med: "mobelfakta.no" har gjennomgått og bestått omfattende kvalitetstester etter gjeldende kravspesifikasjoner i mobelfakta.no, i tillegg er de miljø- dokumentert/deklarert.
  • Kvalitetstesting foretas av møbellaboratoriet i Sykkylven som er et akkreditert møbellaboratorium og samarbeidspartner til mobelfakta.no.
  • Møbellaboratoriet utsteder test-/prøverapporter på kvalitet som ligger til grunn for produkt- og kolleksjonssertifikat som utstedes av mobelfakta.no.
  • Etterspør merkenavnet mobelfakta.no ved offentlige og private innkjøp av norske møbler som dokumentasjon på at møbelet er godkjent mht miljø og kvalitet.